ÚVODNÍ STRANA

Artur Magrot a Alessandra Svátek
AA, MURAL OSTRAVA, foto: Petr Hlubek
Alex a Artur je italsko-česká umělecká dvojice, která pracuje především ve veřejném prostoru na streetartových principech. Pro jejich přístup je typická směs intuice, promyšlenosti, subtilní poetiky, reakce na podmínky konkrétního a ekologické hledisko, o němž svědčí třeba jejich kakao-graffiti. Kromě vytváření obrazů šablon nebo skládání výjevů z různých materiálů denní potřeby – např. komerčních letáků z hypermarketů, se tato dvojice úspěšně zabývá i tvorbou animací.

(text pro výstavu v ESAC)

Alex & Artur are an Italian-Czech artistic team, who mainly work in public spaces employing street art principles. Typical of their approach is a mixture of intuition, premeditation and subtle peotry, responding to the conditions of a specific place and its ecologocal aspects, as is borne out by thein cocoa-graffiti for example. Apart from creating images with the aid of templates or composing scenes from various types of everyday materials – such as commercial leaflets from hypermarkets – this pair also succesfully makes animations.

(text for the exhibition in ESAC)

Alex & Artur sind ein italienisch- tschechisches Künstlerpaar, das häuptsachlicht im öffentlichen Raum nach Street-Art-Prinzipien arbeitet. Typisch für ihre Vorgehensweise ist eine Mischung aus Intuition, gezielter Planung und subtiler Poesie, reagierend auf die Bedingungen eines spezifischen Platzes und ökologische Aspekte, wie es ihr Kakao-Graffiti zeigt. Neben Bildproduktionen mittels Schablonen oder der Komposition von Szenen aus verschiedenen Alltagsmaterialen- z.B. Prospekte von Supermärkten- kreiert dieses Künstlerpaar auch erfolgreich Animationen.

(Text für die Ausstellung im ESAC)

 

Napsat komentář