FINALISTÉ CENY 333 NÁRODNÍ GALERIE

 

 

Prosinec 2011, Veletrzni Palac

Alessandra Svatek, Artur Magrot

Re:, 2011

Re: série děl z pomíjivého materiálu každodenní potřeby, ve veřejném prostoru

Re: zkratka anglického response či reply – odpověď, předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu

Re: reakce, recyklace, respekt …

Dvojice autorů spolupracuje od roku 2010, aktuálně se zabývá street artem, instalacemi, animací a grafikou. Využívá veřejný prostor jako otevřenou výstavní síň, pro své realizace si vybírá zanedbaná, nevyužívaná místa. Výstavní instalace v nepoužívaných městských vitrinách letos zaujala širokou veřejnost a inspirovala v tomto směru k následování i umělce např. ze Slovenska a Rakouska. Svými aktivitami se dostávají do střetu s místními úřady, jejichž nesouhlas a neuspokojivé argumenty poukazují na nutnost pokračovat v tolik aktuálním dialogu o svobodě v prostoru kolem nás a roli umění v něm.

 

Napsat komentář